Vill du öppna din dörr till medvetenhet om dig själv, och få förståelse för din väg i livet?

I snart tio år har jag haft terapeutiska möten med människor. Dessa möten är värdefulla, insiktsfulla, känslosamma, berikande och jag känner att varje möte är unikt och speciellt. Det allra första mötet kan kännas trevande då man lär känna varandra, kommer kemin stämma? Denna viktiga kemi, utan den vågar man inte öppna sig och berätta om sitt svåra och sårbara. För att kunna visa denna sårbarhet i terapirummet behöver man känna sig trygg, sedd och förstådd. Detta är det absolut viktigaste för mig, att skapa detta i terapisessionerna. Det är viktigare än alla metoder, verktyg och tekniker. Jag vill hjälpa människor från mitt hjärta och jag vill att det ska kännas, så under de första mötena är detta mitt mål i med terapin.

Liksom jag själv trodde på början av min resa så tror ofta klienterna att det är ett stort, tufft, jobbigt arbete man behöver göra för att må bättre. Och det kan det absolut vara, men min erfarenhet från terapirummet och erfarenheten från mitt egna liv så visar den på, att i den stund ”polletten trillar ner”, i den stund medvetenheten om sig själv träder fram då tar man otroliga steg framåt på sin väg i livet och man mår mycket bättre.

”Medvetenhet är läkande” –Buddha

Som SER-terapeut kommer jag vara ditt bollplank, din spegelbild. Jag kommer följa dig just där du är i livet, spegla det jag ser helt utan att döma. Detta kommer leda dig till medvetenhet om dig själv och andra kring dig. När vi känner oss trygga i rummet med varandra så har jag en hel säck med verktyg att ta fram för att öka på denna medvetenhet hos dig. Visualisering, regression, symboler, bilder, drömmar, Efb, iscensättningar, anknytning, försvarsmekanismer är några av dessa. Allt är inte för alla men jag följer och erbjuder under processens gång, men jag följer dig och det du är redo för.

Varmt välkommen att göra ditt omedvetna medvetet hos mig!

Annelie Thelin